سومین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی (گذشته و حال)

Tailor-made Essay: An Easy Repair for any Moment
آذر ۲۹, ۱۳۹۴
Enticing or argumentative essays
آذر ۳۰, ۱۳۹۴
baner 1

 

زبان های ایرانی بخش قابل توجهی از سند هویت ملی و فرهنگی ایرانیان به شمار می رود. به جرأت می توان گفت زبان فارسی یکی از عوامل حفظ و نگاهبانی این سرزمین از گزند روزگاران بوده و بسان پادزهری مانع از از هم گسیختگی و نابودی ایران عزیز شده است. سترگی و عظمت این درخت تناور بواسطه رنج هایی است که بزرگانی مانند فردوسی، سعدی و حافظ و دیگر اندیشمندان ایرانی برخود هموار ساخته و با خلق آثاری ارجمند زبان فارسی را این چنین ماندگار ساخته اند.
دیرینگی زبان های ایرانی که منشعب از شاخه زبان های هند و ایرانی و هند و اروپایی است به قدمت تاریخ است. تاریخ ادبیات و دانش ایرانی نشان داده که این زبان از توانایی قابل توجهی برای ارائه و انتقال پیچیده ترین اندیشه های علمی و فلسفی برخوردار است. حفظ این توانایی و روزآمد کردن آن مستلزم نگاهبانی و پاسداری از این زبان و گویش های آن است. به همین منظور مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی ، اقدام به برگزاری همایش دوسالانۀ بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی (گذشته و حال) کرده است و از همه فرهیختگان، استادان و دانشجویان ارجمند برای ارائه دستاوردهای علمی خود در شناسایی زبان ها و گویش های ایرانی دعوت به عمل آورده است. بدیهی است برگزارکنندگان این همایش تمامی زبان ها و گویشهای رایج  در  این سرزمین را پاس می دارند و آرزومند دریافت حاصل پژوهشهای ارزشمند در این زمینه خواهند بود.

نخستین همایش بین المللی زبانها و گویش های ایرانی (گذشته و حال) خردادماه ۱۳۹۱

دومین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی (گذشته و حال) دی ما ه ۱۳۹۳

سومین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی  (گذشته و حال)  ۲۸ , ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۵

اهداف همایش:
– آشنایی با آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه زبانها و متون ایرانی باستان، میانه و نو
– بررسی گستره زبانهای ایرانی به عنوان یکی از عوامل پیوند میان ملتهای منطقه
– ایجاد انگیزه در پژوهشگران جوان برای مطالعات ژرف در عرصه زبان‌شناسی ایرانی

محورهای همایش:
– پژوهش های تازه در زمینه زبان ها و متون ایرانی باستان (فارسی باستان، اوستایی، سکایی و مادی)
– پژوهش های تازه در زمینه زبانها و متون ایرانی میانه غربی (پارتی و فارسی میانه)
– پژوهش های تازه در زمینه زبانها و متون ایرانی میانه شرقی (سغدی، ختنی، خوارزمی و بلخی)
– پژوهش های تازه در زمینه متون کهن فارسی ازدیدگاه زبان‌شناختی
– جغرافیای زبان فارسی
– رابطه زبانهای ایرانی با دیگر زبانها در طول تاریخ
– پژوهش های  زبان شناختی تازه در زمینه گویش های ایرانی

– پژوهش های زبان شناختی نو در زمینه زبان فارسی

 

گفتنی است که مقالات برگزیده به انتخاب هیئت داوران در مجموعه مقالات منتشر خواهند شد.

زمان برگزاری همایش: ۲۸ و ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

آخرین زمان دریافت چکیده: ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

اعلام نتایج داوری چکیده ها: ۳۱ فرودین ۱۳۹۵

آخرین زمان دریافت اصل مقاله: ۳۰ تیر ۱۳۹۵

اعلام نتایج مقالات:    ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

مکان همایش: تهران. نیاوران. کاشانک. مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی

 

برای اطلاعات بیشتر ⇐ http://www.icild.ir/