1
آرمین نامه
خرداد ۱۱, ۱۳۹۷
Jeld1
نخستین شماره پژوهش‌نامه فرهنگ و زبان‌های باستانی منتشر شد.
دی ۱۲, ۱۳۹۷
2

2

زرتشت و دین زرتشتی

مقالاتی از دانشنامۀ ایرانیکا

 ویراستار: محسن نظری فارسانی

مترجمان (به ترتیب الفبا): مهرداد خسرویانی، شاهین شهزادی، مهرداد عادلی،  مهران قندی ‌پارسی، بهنام مرادیان، محسن نظری فارسانی، پروا نمیرانیان

طراح جلد: سیاوش مزداپور

چاپ اول: ۱۳۹۷

شمارگان: ۵۰۰ جلد

شابک: ۰-۱۲-۷۸۴۴-۶۰۰-۹۷۸

ناشر: فروهر

 

کتاب زرتشت و دین زرتشتی، مجموعه مقالاتی از دانشنامۀ ایرانیکاست که در آنها به بررسی دین  و فرهنگ زرتشتی در دو دورۀ زمانی، یعنی «از آغاز تا حملۀ اعراب» و «از حملۀ اعراب تا دوران نوین» پرداخته شده است. شخصیت اشوزرتشت، مطالبی که از ایشان در کتاب‌ اوستا و کتاب‌های پهلوی آمده، و همچنین برداشت‌هایی که مردم اروپای غربی، یونانیان و زرتشتیان متأخر از شخصیت این پیامبر ایرانی داشته‌اند، مطالبی است که در این مقالات مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.

زرتشت و دین زرتشتی در حقیقت حاصل برگردان مقالاتی است که در بخش ترجمۀ بیست و چهارمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره از انگلیسی به فارسی ترجمه و ارائه شده بود. این همایش را کانون دانشجویان زرتشتی در سال ۱۳۷۳ خورشیدی بنیان گذارد. کانون دانشجویان زرتشتی با هدف ترغیب بیشتر زرتشتیان به مطالعه، پژوهش و تفکر دربارۀ دین و فرهنگ زرتشتی و ایرانی، این همایش را در دو بخش اصلی اوستاخوانی و گاتاشناسی بنیان نهاد. در بخش گاتاشناسی ــ که بخش ترجمه را نیز شامل می‌شود ــ محققان و پژوهشگران زرتشتی نتیجۀ مطالعات و پژوهش‌های خود را به صورت مقاله و سخنرانی ارائه می‌دهند. بخش ترجمه، عمری کوتاه‌تر از همایش مانتره دارد و از شانزدهمین دورۀ این همایش‌ها بدان افزوده شد، با این قصد و نیت که محققان با منابع غیرفارسی دربارۀ دین زرتشتی بیشتر آشنا شوند و دیدگاه‌های مستشرقان و پژوهشگران غیرایرانی را مورد بررسی و نقد قرار دهند.

 

فهرست مقالات این مجموعه به شرح زیر است:

زرتشت

  1. نام

            رودیگر اشمیت/ ترجمۀ مهرداد خسرویانی

  1. بررسی کلّی

            ویلیام مالاندرا/ ترجمۀ محسن نظری فارسانی

  1. زرتشت در اوستا

            مانفرد هوتر / ترجمۀ مهران قندی پارسی

  1. در کتاب‌های پهلوی

            آ. و. ویلیامز / ترجمۀ پروا نمیرانیان

  1. آنگونه که یونانیان دریافتند

            راجر بِک / ترجمۀ پروا نمیرانیان

  1. آنگونه که پس از روزگار باستان در اروپای غربی دریافته شد.

            میشائیل اشتاوسبرگ / ترجمۀ پروا نمیرانیان

  1. آنگونه که زرتشتیان متأخر دریافتند.

            جنّی رُز/ ترجمۀ مهرداد عادلی

 

دین زرتشتی

  1. مرور تاریخی: از آغاز تا فتح اعراب

            ویلیام مالاندرا / ترجمۀ شاهین شهزادی

  1. مرور تاریخی: از غلبه اعراب تا دوران نوین

            جمشید ک. چوکسی / ترجمه و تلخیص بهنام مرادیان