logo2

 

گروه پژوهشی «یادگار باستان» با هدف پژوهش در زمینه فرهنگ و زبانهای باستانی ایران در اسفند سال ۱۳۹۱ از وزرات علوم مجوز فعالیت گرفت. هیأت مؤسسین گروه خانم‌ها دکتر کتایون مزداپور و دکتر فرزانه گشتاسب و آقایان دکتر اسفندیار اختیاری و دکتر مهربد خانی زاده هستند و گروهی از پژوهشگران رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی با سرپرستی خانم دکتر مزداپور برای تأسیس این پژوهشکده همکاری کرده‌اند. وظایف و اختیارات این پژوهشکده طبق اساسنامه آن بدین شرح است:

 1. بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه فرهنگ و زبانهای باستانی؛
 2. cost of rosuvastatin in india

 3. اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‏ای به منظور تحقق اهداف گروه؛
 4. فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط؛
 5. همکاری پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین‏المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه فرهنگ و زبانهای باستانی با رعایت قوانین و مقررات؛
 6. ارائه خدمات مشاورهای ‏ای به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی انجام شده در گروه؛
 7. Pills
  Cheap

 8. انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم‏افزار و برنامه‏های رایانه‏ای متناسب با اهداف گروه طبق ضوابط و مقررات مربوط؛
 9. برگزاری همایشهای علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاههای آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

 

طراح نشانِ گروه پژوهشی یادگار باستان Order

خانم شبنم جورابچی، دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

cheap phexin tablets


Pills

Pills